Show Reports

Biggin Hill 1988

Back to Country

Date: 18 June 1988

Made by: Nigel Burch

Updated:  

133094 			CT-133 Silver Star
142801         CC-142 Dash Eight 
D-EDAE         Cessna 177B    
D-EEBH         PA-28-180     
D-EEGF         DR400/180     
D-EEZS         Cessna 182P    
D-EGAS         Cessna 182P    
D-EGBT         Cessna T210L   
D-EIEC         Cessna F172N   
D-ELCE         PA-18-181     
D-EMPR         PA-18-181     
D-IBHN         Cessna 337F    
D-ICYF         Cessna T310R   
D-0959         LO-100 Zwergeiher 
D-5793         LO-100 Zwergeiher 
EI-ABI         DH84 Dragon    
F-BRNU         PA-23-250C    
F-GDPX         MH1521M Broussard 
F-GFYD         Zlin Z526F    
F-PYEA         MC-12B Cri-Cri  
F-PYIJ         MC-12A Cri-Cri  
F-PZTU         MC-12A Cri-Cri  
G-ABNT         CAC1 Coupe    
G-ABOX/N5195 		Sopwith Pup
G-AEBJ 			B2 Trainer   
G-AEOF         Rearwin 8500  
G-AGZZ         DH82A Tiger Moth
G-AJHS         DH82A Tiger Moth
G-AJOA/Y5424 		DH82A Tiger Moth
G-ALGA 			PA-15        
G-ANCX         DH82A Tiger Moth  
G-ANFM         DH82A Tiger Moth  
G-ANRN         DH82A Tiger Moth  
G-ANUO         DH114 Heron 2D   
G-ANXR/         RM221 P31 Proctor IV
G-ANZU         DH82A Tiger Moth  
G-AOBX         DH82A Tiger Moth  
G-AOJH         DH83C Fox Moth   
G-AOJJ/DF128/RCO-U 	DH82A Tiger Moth
G-AORW 			DHC-1 Chipmunk 22A
G-AOTI         DH114 Heron 2D  
G-APIK         Auster J/1N    
G-APPL         P40 Prentice   
G-APZR         Cessna 150    
G-ARAZ/R4959 		DH82A Tiger Moth
G-AREE 			PA-23-250
G-ASDA 			Queen Air A80
G-ASJU 			Aero Commander 520
G-ASJV/MH434/AV-H 	Spitfire HFIXB
G-ASKT 			PA-28-180B     
G-ASSW         PA-28-140     
G-ATAS         PA-28-180C     
G-ATCC         A109 Airedale   
G-ATID         Cessna 337     
G-ATLW         PA-28-180C     
G-ATRC         Travel Air B95A  
G-ATSU         Jodel D140B    
G-AVHL         Jodel DR105A    
G-AVNM         PA-28-180C     
G-AVNY         Fournier RF-4D   
G-AVNZ         Fournier RF-4D   
G-AVOZ         PA-28-180C     
G-AVUD         PA-30-160B     
G-AVVV         PA-28-180C     
G-AVWE         PA-28-140     
G-AWLI         PA-22-150 Tri-Pacer
G-AWYB         Cessna FR172F   
G-AXMS         PA-30-160C     
G-AYKW         PA-28-140C     
G-AYNJ         PA-28-140C     
G-AYPE         Bo209 160RV    
G-AZBN/FT391 		AT-16 Harvard IIB
G-AZDD 			Bo209 150FF   
G-AZSC         AT-16 Harvard IIB
G-AZVP         Cessna F177RG  
G-AZWY         PA-24-260C    
G-AZZW         Fournier RF-5  
G-BAFM/FS728 		AT-16 Harvard IIB
G-BAHO 			Sundowner C23
G-BAMS         DR4600/160  
G-BAOV         AA-5A Cheetah
G-BASJ         PA-28-180  
G-BAUJ         PA-23-250E  
G-BAVC         Cessna F150L 
G-BAVO/26 		A75N-1 Stearman
G-BBLH 			J3C-65 Cub
G-BBMW/WK628 		DHC-1 Chipmunk 22
G-BBUJ 			Cessna 421B    
G-BBVE         Cessna 340    
G-BCBH         UC-61K Argus III 
G-BCJF         Beagle B206    
G-BCRB         Cessna F172M   
G-BCRP         PA-23-250E    
G-BCYM         DHC-1 Chipmunk 22 
G-BDAM/FE992 		AT-16 Harvard IIB
G-BDDD 			DHC-1 Chipmunk 22
G-BDTV         M20F Executive 21
G-BDVU         M20F Executive 21
G-BDWJ/F8010/Z 		RAF SE5A Replica
G-BEAC 			PA-28-140F Cherokee
G-BEDF/485784/G 	B-17G Flying Fortress
G-BEFR/425/17 		Fokker Dr1 Replica
G-BEWX 			PA-28R-201        
G-BEYZ         Jodel DR1050M1      
G-BFDN         PA-31-350 Navajo Chieftain
G-BFHH         DH82A Tiger Moth     
G-BFIJ         AA-5A Cheetah       
G-BFXC         M20C Ranger 21      
G-BFXX         AA-5B Tiger        
G-BFZU         Cessna FA152       
G-BGHU/51-15042/TA-042 	T-6G Texan
G-BGOY PA-31-350 	Navajo Chieftain
G-BGPB/385 		T-6G Texan
G-BGXC 			TB-10 Tobago 
G-BGXZ         Cessna FA152 
G-BHCT         PA-23-250F  
G-BHDU         Cessna F152 
G-BHFE         PA-44-180  
G-BHIT         TB-9 Tampico 
G-BHKV         AA-5A Cheetah
G-BHPL         CASA Jungmann
G-BHTH/2807/103/V 	T-6G Texan
G-BIHF/F943/S 		RAF SE5A Replica
G-BIJT 			AA-5A Cheetah  
G-BIJW         Cessna F152   
G-BIJX         Cessna F152   
G-BILK         Cessna FA152   
G-BIOM         Cessna F152   
G-BITV         Short 330-200  
G-BIVU         AA-5A Cheetah  
G-BIWR         M20F Executive 21
G-BIWX/FT239 		T-6G Texan
G-BIXN 			PT-17 Kaydet
G-BJAX/14+ 		Pilatus P2-05
G-BJCA 			PA-28-161  
G-BJUG         TB-9 Tampico 
G-BJWH         Cessna F152 
G-BJZT         Cessna FA152 
G-BKCR         TB-9 Tampico 
G-BKEP         Cessna F172M 
G-BKFW/XF597/AH 	P56 Provost T1
G-BKVA 			Rallye 180T 
G-BKXG         Cessna T303 
G-BLDA         Rallye 110ST
G-BLHR         GA-7 Cougar 
G-BLKA/WR410 		DH112 Venom FB54
G-BLMR 			PA-18-95
G-BLSC/JV928/Y 		PBY-5A Catalina
G-BLTZ 			TB-10 Tobago
G-BLXX         PA-23-250F 
G-BLZH         Cessna F152 
G-BMDB/F235/B 		SE-5A Replica
G-BMEV 			PA-32RT-300T    
G-BMOK         ARV Super 2     
G-BMTI         Robin R3000/120   
G-BMYE         BAe 146-200     
G-BNHC         ARV Super 2     
G-BNKW         PA-38-112 Tomahawk I
G-BNTG         FFA AS202/18A4   
G-BNYV         PA-38-112 Tomahawk I
G-BOAD         Concorde 102    
G-BOAX         DHC-7-110      
G-BOBJ         PA-38-112 Tomahawk I
G-BOBK         PA-38-112 Tomahawk I
G-BOHU         PA-38-112 Tomahawk I
G-BOVA         PA-31-310C     
G-BRIT         Cessna 421C     
G-BSVP         PA-23-250F     
G-CHTA         AA-5A Cheetah    
G-CTKL/54137/69 	T-6G Texan
G-DOFY 			Bell 206B-III       
G-FANG         AA-5A Cheetah       
G-FIFI         TB-20 Trinidad      
G-FTIM         DR400/1200        
G-GOLF         TB-10 Tobago       
G-GONE         DH112 Venom FB54     
G-HIRE         GA-7 Cougar        
G-HOVR         R-22 Beta         
G-HUNN         HA1112M1L Buchon     
G-HVRD         PA-31-350 Navajo Chieftain
G-IDEA         AA-5A Cheetah       
G-INNY/F5459/Y 		SE-5A Replica
G-IOOI 			DR400/160         
G-JAZZ         AA-5A Cheetah       
G-LADE         PA-32-300D        
G-MAXI         PA-34-200T        
G-MELD         AA-5A Cheetah       
G-MIST         Cessna T210K       
G-NJAG         Cessna 207        
G-OCUB         J3C-65 Cub        
G-OMAD         Cessna 210N        
G-OMCL         Cessna 550        
G-OMOG         AA-5A Cheetah       
G-ORJW         F-8L Falco        
G-OWAC         Cessna F152        
G-PEET         Cessna 401A        
G-PLAS         GA-7 Cougar        
G-PROP         AA-5A Cheetah       
G-SAMA         PA-31-350 Navajo Chieftain
G-SEVA/F141/G 		SE-5A Replica
G-SOFI 			Aerostar 601P
G-TEAC/EX280/G 		AT-6C Harvard IIA
G-THEA/33 		N2S-5 Kaydet
G-TURP 			SA341G Gazelle I
G-VTII/WZ570 		DH115 Vampire T11
G-WEBB 			PA-23-250C    
G-XTRA         Extra EA230   
G-ZARI         AA-5B Tiger Tiger
BAPC152/XX162 	Hawk T1 Replica
LF363/NV-L 		Hurricane IIC
PA474/PM-M 		Lancaster BI
PM631/DL-E 		Spitfire PRXIX
SL674/RAS-H 		Spitfire LFXVIe
TF956/123/T 		Sea Fury FB11
WJ715/CV 		Canberra TT18
WP980/E 		DHC-1 Chipmunk T10
WV318/318 		Hunter T7B
XL814 			Skeeter AOP12
XP820 			DHC-2 Beaver AL1
XR244 			Auster AOP9
XT131/B 		Sioux AH1
XT644/Y 		Scout AH1
XV181/181 		Hercules C1
XV211/211 		C-130K Hercules C1P
XV303/303 		Hercules C3
XV490/CG 		Phantom FGR2
XV499/CF 		Phantom FGR2
XV569/BQ 		Phantom FG1
XV744/O 		Harrier GR3
XW237/FD 		Puma HC1
XW409/123 		Jet Provost T5A
XW864/54/CU 		Gazelle HT2
XW884/41/CU 		Gazelle HT2
XW885/C 		Gazelle AH1
XW886/48/CU 		Gazelle HT2
XX227 			Hawk T1A
XX236/236 		Hawk T1
XX237 			Hawk T1 
XX252          Hawk T1A
XX253          Hawk T1A
XX260          Hawk T1A
XX264          Hawk T1A
XX266          Hawk T1A
XX294          Hawk T1A
XX304          Hawk T1A
XX308          Hawk T1 
XX431/43/CU 		Gazelle HT2
XX446/57/CU 		Gazelle HT2
XX495/C		 	Jetstream T1
XX535/10 		Bulldog T1
XZ130/G 		Harrier GR3
XZ333/A         Gazelle AH1
ZA768/F         Gazelle AH1
ZB605/721 		Harrier T4N
ZD279/L 		Lynx AH1
ZD346 			Harrier GR5
ZD609/712 		Sea harrier FRS1
ZD652 			Vanguard TX1
ZE156/AV 		Tornado F3
ZE251/AX 		Tornado F3
ZH200 			Hawk 200
HB-HMA 			Pilatus PC-7
HB-HMB         Pilatus PC-7
HB-HMC         Pilatus PC-7
N444M/1411 		G-44A Widgeon
N890P 			C-47A Skytrain
N1344 			Ryan PT-22
N4369H 			PA-15 Vagabond
N5063N/HB275 		Beech D18S
N13631/P5865/LE-W 	AT-16 Harvard IIB
N32800 			PA-34-200
N49272/23 		PT-23 Cornell
N53127 			A75N-1 Stearman 
NC88ZK         A75N-1 Stearman 
OE-GAR         Learjet 35A   
OH-TBB         TB-9 Tampico   
OO-DAF         AT-16 Harvard IIB
OY-CHB         SA227AT Metro IV 
PH-IIB/B-118 		AT-16 Harvard IIB
PH-KLU 			AT-16 Harvard IIB
PH-LAG 			PA-28-181
PH-LSK/B-64 		AT-16 Harvard IIB
PH-MLM/B-71 		AT-16 Harvard IIB
PH-NTB 			PA-31-350 Navajo Chieftain
PH-OCW 			Cessna T210N
283/K 			SH-14C Lynx
SE-CHP 			AT-6A Texan
SE-FUZ/6 		AT-6A Harvard II

Send Updates

Do you have updates? Or is something not listed correctly? Please let us know!
You can help us and other spotters with your information.

Subscribe to Scramble

As a member you get access to all our
premium content and benefits learn more

 

Follow us and keep in touch