Algemene Voorwaarden

Sectie 1: Definities van toepassing in deze 'Algemene Voorwaarden':
• Stichting Dutch Aviation Society handelend onder de naam Scramble.
• Stichting Dutch Aviation Society: gevestigd te Schiphol, Nederland.
• Goederen: producten, artikelen, handelswaar. Aanduidingen worden afwisselend gebruikt en hebben gelijke betekenis.
• Bezoeker: klant, afnemer, koper. Aanduidingen worden afwisselend gebruikt en hebben gelijke betekenis.
• Aankoop op afstand: order, bestelling, online aankoop. Aanduidingen worden afwisselend gebruikt en hebben gelijke betekenis.
• Account: klantenrekening. Aanduidingen worden afwisselend gebruikt en hebben gelijke betekenis

Sectie 2: Gegevens Onderneming
Stichting Dutch Aviation Society
Adres:
Postbus 75545
1118 ZN Schiphol
Netherlands
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kamer van Koophandel nummer: 41225605
BTW nummer Nederland: NL

Sectie 3: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
• Alle diensten en website diensten die door de stichting, niet-gelieerde partners en / of licentiegevers worden aangeboden met in achtneming van de 'Algemene Voorwaarden'.
• Door het bezoeken van, het gebruik maken van of de toegang hebben tot (hetzij persoonlijk, door de computer, e-reader, mobiele telefoon of ander elektronisch apparaat, nu of later bedacht) de Scramble website, mobiele website of mobiele applicaties of producten, inhoud of andere diensten die beschikbaar zijn op de Scramble website, gaan bezoekers ermee akkoord gebonden te zijn aan deze 'Algemene Voorwaarden' en alle andere aanvullende of andere bepalingen, voorwaarden, regels en beleid die worden weergegeven of waarop bezoekers attent gemaakt kunnen zijn in relatie tot de Scramble website (gezamenlijk de "Algemene Voorwaarden"), alles zoals door de onderneming kan worden gewijzigd in overeenstemming met deze 'Algemene Voorwaarden'. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, zullen de 'Algemene Voorwaarden' ook van toepassing zijn indien de bezoeker toegang krijgt tot de Scramble website of dienst, als geverifieerd gebruiker, via een derde partij website of sociale media applicatie (bijvoorbeeld via Twitter® of Facebook®). Deze 'Algemene Voorwaarden', samen met eventuele vermelde wijzigingen of aanvullende of alternatieve bepalingen of voorwaarden, zullen de gehele overeenkomst vormen tussen de bezoeker en de Vennootschap en eventuele eerdere communicatie tussen de bezoeker en Scramble (met inbegrip van, bijvoorbeeld, e-mails) zullen geen deel uit maken van deze 'Algemene Voorwaarden'. Als de bezoeker het niet eens is met deze 'Algemene Voorwaarden' dient bezoeker geen Scramble website bezoeken of gebruik maken van de aangeboden diensten.
• Bepaalde merken, handelsnamen, dienstmerken en logo's die worden gebruikt of weergegeven in de Scramble website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van de stichting. Andere handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken welke gebruikt of worden weergegeven in de Scramble website zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van hun respectieve eigenaren. Niets in Scramble website kent toe of mag worden geïnterpreteerd als toekenning, bij implicatie, uitsluiting of anderszins, een licentie of recht te zijn voor het gebruik van handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of logo's weergegeven in de Scramble webshop of in gebruik op Scramble website zonder schriftelijke toestemming van de Stichting of een andere eigenaar.
• Het is de verantwoordelijkheid van de klant om vast te stellen en gehoor te geven aan alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wetten (waaronder minimumleeftijd) met betrekking tot het bezit, het gebruik en de verkoop van een product gekocht in de Scramble webshop. Door de aankoop of het plaatsen van een bestelling, verklaart klant dat de gekochte producten uitsluitend zullen worden gebruikt op een wettige manier. Alle verkochte Dvd’s en soortgelijke producten zijn voor privé en thuisgebruik (waar geen entree wordt geheven), niet-openbare vertoning en mogen niet worden gedupliceerd.
• In deze 'Algemene Voorwaarden' worden de termen Stichting, Scramble website en Scramble webshop geacht om elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, filialen, agenten, opvolgers of rechtverkrijgenden te omvatten.
• >Keuze van wetgeving; Jurisdictie. De 'Algemene Voorwaarden', het gebruik van Scramble websites en alle aanverwante zaken worden uitsluitend beheerst door de Nederlandse wetgeving, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht of de tegenstrijdigheid van wetten die zou leiden tot de toepassing van enige andere wetten . Elk geschil tussen de onderneming en de klant of een andere persoon die voortvloeien uit, verband houden met of met betrekking tot Scramble webshop of Scramble website, deze 'Algemene Voorwaarden', of andere relevante zaken moeten worden opgelost voor een rechtbank in Nederland, en klanten leggen zich onherroepelijk neer bij de exclusieve bevoegdheid van deze gerechten ten aanzien van een dergelijk geschil of zaak. Voor zover toegestaan door de wet stemmen klanten er mee in, dat elke claim of actie door klanten, die voortvloeien uit, verband houden met, of in verband gebracht worden met het gebruik van Scramble websites, of deze 'Algemene Voorwaarden' alleen op individuele basis zal worden uitgevoerd en niet als een gezamenlijke, geconsolideerde of vertegenwoordigende actie. Als om welke reden dan ook een vordering uitmondt in een rechtszaak in plaats van in arbitrage, doen klanten afstand van enig recht op een juryrechtspraak.

Sectie 4. Aanbod: Goederen en diensten
• Aangeboden goederen en diensten zijn geregistreerd in de Scramble webshop database.
• De Scramble websites zijn intern gekoppeld aan de Scramble webshop database.
• Goederen worden aangeboden en digitaal weergegeven op de Scramble website.

Sectie 4a. Vrijwaring (Disclaimer)
• Prijzen: Goederen en diensten kunnen per ongeluk verkeerd zijn geprijsd. Eventuele fouten zijn onbedoeld. Scramble kan niet worden verplicht om goederen of diensten tegen een onjuiste prijs te leveren.
• Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of presentatie van de aangeboden goederen zijn niet bindend voor Scramble webshop.

Sectie 4b. Prijzen
• Goederen in Scramble webshop worden aangeboden met prijzen uitgedrukt in Euro's inclusief de toepasselijke BTW en zonder BTW.
• Goederen en diensten kunnen per ongeluk verkeerd geprijsd zijn. Eventuele fouten zijn onbedoeld. Scramble webshop kunnen niet verplicht worden om goederen of diensten tegen onjuiste prijzen te leveren.

Sectie 5. Belasting
• Alle leveringen binnen de Europese Unie zijn belast met de Nederlandse BTW: 9% BTW voor boeken en tijdschriften en 21% BTW voor alle andere goederen en diensten.
• Scramble biedt producten en diensten aan inclusief BTW, ongeacht nationaliteit of land van herkomst of bestemming van de klant.
• Scramble biedt onder voorwaarden (*) producten en diensten vrij van BTW aan geverifieerde BTW geregistreerde bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Unie, buiten Nederland.
• Scramble berekent BTW op goederen en diensten (inclusief verzendkosten) geleverd aan personen met vestiging of afleveradres binnen de Europese Unie.
• Scramble berekent geen BTW op goederen en diensten geleverd aan geverifieerde BTW geregistreerde bedrijven met vestiging in de Europese Unie, buiten Nederland. • Scramble berekent geen BTW op goederen en diensten (inclusief verzendkosten) geleverd aan personen of bedrijven met vestiging of met afleveradres in landen buiten de Europese Unie.
• Klanten met vestiging of afleveradres in landen buiten de Europese Unie zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer documenten en vergunningen en voor de betaling van de invoerrechten, belastingen en invoerhandelingen.
(*) Klanten zijn bevoegde vertegenwoordigers van het bedrijf en kunnen zich aldus identificeren.
Table below shows the applicability of VAT application and exempts as described above.

Resident Business to Business Pick-up from Delivery destination VAT charged EU No shop Yes EU No EU Yes EU No Outside EU No EU Valid VAT shop No Conditional EU Valid VAT EU No EU Valid VAT Outside EU No Non-EU shop Yes Refundable Non-EU EU Yes Non-EU Outside EU No Sectie

6. Scramble webshop

Sectie 6a. Algemeen:
• Producten, inhoud en specificaties: Alle functies, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op Scramble website, zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Bepaalde maten en vergelijkbare beschrijvingen zijn bij benadering en zijn bedoeld om het gemak te dienen. Afbeeldingen van producten en diensten dienen ter illustratie van aangeboden producten en diensten. Al het redelijke wordt gedaan om de kenmerken van de producten, met inbegrip van de toepasselijke kleuren nauwkeurig weer te geven. De specificaties en kleurmogelijkheden van de gebruikte beeldschermen kunnen oorzaak zijn dat de echte kleuren anders zijn dan op het scherm werd ervaren. Kleur, textuur of detail van de getoonde producten kan afwijken van de actuele producten. Al het redelijke wordt gedaan om de producten nauwkeurig te beschrijven. Beschrijvingen kunnen onvolledig of verouderd zijn.
• Beschikbaarheid: De opname van producten of diensten op de Scramble website op elk willekeurig moment impliceert of garandeert niet dat deze producten of services daadwerkelijk ten alle tijden beschikbaar zullen zijn.
• Tikfouten: Informatie op Scramble website kan tik- of schrijffouten, onjuistheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen en beschikbaarheid.
• Correcties: Scramble behoudt zich het recht voor om ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of te actualiseren of bestellingen te annuleren wanneer informatie op de website onjuist is (ook nadat online bestelling is geplaatst).
• Nauwkeurigheid van informatie. Scramble tracht om ervoor te zorgen dat informatie op Scramble website volledig, juist en actueel zijn. Ondanks de inspanningen van Scramble, kan de informatie op Scramble website af en toe onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Scramble geeft geen garantie met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op Scramble website. Bijvoorbeeld, producten die zijn opgenomen op de Scramble website kunnen niet beschikbaar zijn, kunnen over andere eigenschappen beschikken dan die genoemd zijn, of een andere prijs hebben dan vermeld op Scramble website. Bovendien kan Scramble prijzen en beschikbaarheid aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving. Hoewel het voor Scramble gebruikelijk is om bestellingen te bevestigen via e-mail, betekent de ontvangst van een e-mail met orderbevestiging niet automatisch Scramble’ aanvaarding van een bestelling of een bevestiging om een product of dienst te verkopen. Scramble behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, de bestelde hoeveelheden van een product of dienst te beperken of te weigeren aan een klant. Scramble kan bevestiging van informatie verlangen voorafgaand aan de acceptatie en / of verzending van een bestelling.
• Het gebruik van Scramble website. Het ontwerp van de Scramble website en alle teksten, afbeeldingen, informatie, inhoud, en ander materiaal weergegeven op of die kunnen worden gedownload van Scramble website worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere wetten en mogen niet worden gebruikt, behalve als toegestaan in deze 'Algemene Voorwaarden' of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk materiaal. Het is bezoekers van de Scramble website niet toegestaan om de informatie of het materiaal dat kan worden gedownload van Scramble website op enigerlei wijze te reproduceren of openbaar te vertonen, uit te voeren, of te distribueren of anderszins dergelijke informatie of materiaal voor enig publiek of commercieel doel te gebruiken. Elk ongeautoriseerd gebruik van dergelijke informatie of materialen kan auteursrecht, merkenrecht, wetten op privacy en publiciteit, en andere wetten en regels overtreden.
• Linken naar Scramble website. Het creëren of het hebben van een link vanaf een andere website naar een pagina op de Scramble website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scramble is verboden. Het weergeven van Scramble website of informatie of materiaal weergegeven op Scramble website in frames of via soortgelijke middelen op een andere website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scramble is verboden. Eventuele toegestane links naar Scramble website dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften.
• Links naar andere websites. Van tijd tot tijd kunnen Scramble website links naar websites bevatten die geen eigendom zijn, beheerd of gecontroleerd worden door Scramble. Al dergelijke links worden aangeboden uitsluitend voor het gemak van de bezoeker. Wanneer bezoekers deze links volgen, verlaten ze Scramble website. Noch Scramble, noch één van aan Scramble gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de inhoud, materialen of andere informatie op of toegankelijk vanaf een andere website. Noch Scramble, noch één van aan Scramble gelieerde ondernemingen onderschrijven, garanderen, of geven waarborgen met betrekking tot andere websites of enige inhoud, materialen of andere informatie op of toegankelijk vanaf andere websites, of de resultaten die bezoekers kunnen krijgen van het gebruik van andere websites dan die van Scramble. Bezoekers' beslissing om toegang te krijgen tot andere websites gelinkt naar of van Scramble website, doen dat geheel voor eigen risico.
• Disclaimer: Het gebruik van Scramble website is voor eigen risico. De aangeboden informatie, materialen en diensten van Scramble website worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden zonder enige garanties van welke aard dan ook met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectueel eigendom. Noch Scramble, noch een van haar gelieerde ondernemingen staat garant voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, materialen of diensten die op of via Scramble website. De informatie, materialen en diensten aangeboden op of via Scramble website kunnen verouderd zijn, en noch Scramble noch gelieerde ondernemingen legt zich vast aan of aanvaardt enige verplichting om dergelijke informatie, materialen of diensten bij te werken. De voorgaande uitsluitingen van impliciete garantie zijn niet van toepassing voor zover bij wet verboden. Bezoekers worden verwezen naar hun lokale wetten voor een dergelijk verbod. Alle producten en diensten aangekocht op of via Scramble website zijn alleen onderworpen aan toepasselijke garanties van hun respectievelijke fabrikanten, distributeurs en leveranciers, voor zover beschikbaar. Voor zover binnen de grenzen van geldende wetgeving wijst Scramble alle aansprakelijkheid af van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief eventuele impliciete garanties met betrekking tot de producten en diensten aangeboden door Scramble. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, wijst Scramble hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor defecten aan een product als gevolg van normale slijtage, product misbruik, productaanpassingen, onjuiste product selectie, niet-naleving van codes, of verduistering . De voorgaande uitsluitingen van impliciete garantie zijn niet van toepassing voor zover bij wet verboden. Bezoekers worden verwezen naar hun lokale wetten voor een dergelijk verbod.
• Beperking van aansprakelijkheid: Scramble accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade aan of voor infectie door virussen van de computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen van bezoekers voortvloeiend uit bezoekers' toegang tot, het gebruik of browsen van Scramble websites, of bezoekers' downloaden van informatie of materialen vanaf Scramble websites. In geen geval zal Scramble, noch enige andere partij die betrokken zijn bij de creatie, productie of de transmissie van Scramble websites aansprakelijk zijn voor bezoekers of iemand anders voor enige indirecte, speciale, punitieve, incidentele schade of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, die voortvloeien uit winstderving, verlies van gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeien uit het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van Scramble websites, websites gekoppeld aan Scramble websites, of de materialen, informatie of diensten die op een of alle websites, hetzij op basis van garantie, contract of enige juridische theorie en hetzij al dan niet geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.
• De voorgaande uitsluitingen van impliciete garantie zijn niet van toepassing voor zover bij wet verboden. Bezoekers worden verwezen naar hun lokale wetten voor een dergelijk verbod. In het geval van een probleem met de Scramble websites of enige inhoud, stemmen bezoekers er mee in dat de enige remedie is om te stoppen met het gebruik Scramble websites. In het geval van een probleem met de producten of diensten die klanten op of via Scramble websites hebben gekocht, stemmen klanten er mee in dat de enige remedie, voor zover van toepassing, gezocht dient te worden bij de fabrikant van dergelijke producten of de leverancier van dergelijke diensten, in overeenstemming met de garanties van dergelijke fabrikant of leverancier, of te vragen om terugzending en restitutie voor betreffend product of diensten in overeenstemming met het retours- en restitutiesbeleid geplaatst op deze website.

Sectie 6b. Aankopen op Afstand
Voorwaarden om tot een Aankoop op Afstand te komen (Order):
• Bestelling wordt door klant geplaatst door
1. Bevestiging door klant van bestelde goederen of diensten via Scramble website.
2. Acceptatie door klant van Scramble 'Algemene Voorwaarden'.
3. Volledige betaling door klant van het totaal bedrag gemoeid met de bestelling.
• Acceptatie door Scramble door
1. Bevestiging van ontvangst van bestelling door Scramble.
2. Bevestiging van ontvangst van betaling door Scramble.
• Bestellingen zonder volledige betaling van het verschuldigde totaalbedrag worden niet geaccepteerd en worden niet verwerkt.
• Scramble behoudt het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen of overeenkomsten te weigeren.
• Levering door Scramble volgt na totstandkoming van de koopovereenkomst.
• Bijdrage in de verzendkosten is afhankelijk van bestemming en omvang van de bestelling en is van toepassing op alle bestellingen anders dan afhaalbestellingen.
• Uitvoerige informatie over de bijdrage in verzendkosten is te vinden op de 'verzendkosten' pagina in de Scramble website. Zij vormen deel van deze 'Algemene Voorwaarden'.

Sectie 6c. Verwerking bestellingen
• Bestellingen worden tijdens openingstijden verwerkt.
• Verwerkings- en levertijden zijn indicatief en worden gerekend vanaf de datum van bevestiging van ontvangst van de volledige betaling.
• Mits alle bestelde goederen beschikbaar zijn, worden bestellingen binnen twee werkdagen verstuurd.
• Als slechts een deel van de bestelde goederen beschikbaar is, worden bestellingen binnen twee weken verstuurd indien ontbrekende artikelen binnen deze periode van tijd verwacht worden weer beschikbaar te zullen zijn.
• Als slechts een deel van de bestelde goederen beschikbaar is, worden bestellingen binnen vier werkdagen verstuurd indien de ontbrekende artikelen niet binnen een redelijke termijn of helemaal niet meer verwacht worden. Betaling voor ontbrekende artikelen wordt terug gestort.
• Bestellingen worden aangepast indien één of meer artikelen niet beschikbaar zijn. Betaling voor ontbrekende artikelen wordt terug gestort.
• Scramble is niet aansprakelijk voor gevolgschade of ongemak als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op Scramble website anders dan de terugbetaling van niet leverbare of geretourneerde artikelen.

Sectie 6d. Verzending
Alle bestellingen bij Scramble worden verzonden naar het door de koper opgegeven adres. Alle aankopen via de website van Scramble, zijn op grond van een verzendovereenkomst. Als gevolg daarvan gaat het risico van verlies en aanspraak van goederen besteld via de website van Scramble over op de klant bij overhandiging van de goederen aan de vervoerder. Klant is verantwoordelijk voor het indienen van eventuele claims met vervoerders voor beschadigde en / of verloren zendingen.
Verzending via postdiensten (PostNL)
• Postbezorging geschiedt onder de volledige verantwoordelijkheid van Nederlandse postdienst PostNL
• Pakket zendingen hebben geen betrouwbare traceer mogelijkheid.
• Brievenbus zendingen hebben geen traceer mogelijkheid.
• Scramble sluit nadrukkelijk alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit in geval van schade, vertraging of verlies van goederen welke verzonden zijn per postdienst.

Sectie 6e. Geretourneerde zendingen
• Het is verantwoordelijkheid van de klant om dergelijke maatregelen te nemen zodat pakket op het afleveradres geaccepteerd en voor ontvangst getekend zal worden of tijdig opgehaald op het door de klant aangewezen afhaalpunt.
• Niet af te leveren of niet afgehaalde pakketten worden geretourneerd naar Scramble.
• Scramble berekent de retour verzendkosten en eventueel van toepassing zijnde invoerrechten door aan de klant.
• Extra verzend- of afleverpogingen zijn volledig voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant.

Sectie 6f. Garantie en reclames:
• Artikelen welke via Scramble worden aangeschaft zijn vrij van gebreken, tenzij anders aangegeven of verondersteld mag worden.
• Reclames dienen onmiddellijk en uiterlijk binnen 48 uur na levering of afhalen gemeld te worden aan Scramble.
• Wettelijke garantietermijn voor goederen gekocht door inwoners van landen die deel uit maken van de Europese Unie is 2 jaar na aankoop.
• Een beroep op garantie na 2 jaar wordt uitsluitend in behandeling genomen in overeenstemming met de garantietermijn en -bepalingen zoals door de producent gehanteerd.
• Garantietermijn voor goederen gekocht door inwoners van landen die geen deel uit maken van de Europese Unie is gelijk aan de garantietermijn zoals gehanteerd door de producent van deze goederen.
• Garantie vervalt zodra niet langer op de producent een beroep kan worden gedaan door faillissement of staken van productie.
• Gereclameerde defecten zullen door Scramble of haar leveranciers kosteloos gerepareerd of vervangen worden. De garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel of product en sluit vergoeding van verzendkosten of invoerrechten nadrukkelijk uit.
• De garantie is niet geldig indien naar het oordeel van Scramble het defect of de schade te wijten is aan normaal te verwachten slijtage, een ongeluk, oneigenlijk gebruik, of het gevolg van onderhoud of modificatie door anderen dan Scramble goedgekeurde instantie.
• Scramble is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gevolgschade.
• Klant dient zich te realiseren dat vervanging van beschadigde, verloren of defecte goederen niet altijd mogelijk is.

Sectie 6g. Herroepingsrecht
• Voor bestellingen en leveringen aan particulieren geldt dat deze particulieren het recht hebben om binnen 14 dagen een artikel retour te sturen (herroepingsrecht).
• De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het artikel werd afgeleverd.
• Gebruik maken van het herroepingsrecht kan door dit binnen de gestelde termijn van 14 dagen kenbaar te maken aan Scramble en vervolgens de artikelen binnen 14 dagen te retourneren aan Scramble.
• Te retourneren artikelen dienen compleet te zijn inclusief alle geleverde toebehoren en in de originele staat en fabrieksverpakking.
• Retourzending dient gepaard te gaan met origineel of kopie van de meegeleverde factuur.
• Retourzending dient per koeriersdienst te geschieden op kosten van de klant.
• Retourzendingen per aangetekende post worden NIET geaccepteerd.
• Van bovenstaand herroepingsrecht uitgesloten zijn bestellingen met:
• Na ontvangst van de retourzending wordt het bedrag van de aankoop terug betaald.
• Verzendkosten worden niet vergoed.
• Er kan ook gebruik gemaakt worden van het modelformulier.

Sectie 6h. Cookies
Een cookie is een klein computer bestandje of een stukje informatie dat kan worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de bezoeker van websites. Scramble websites maken gebruik van cookies om de functionaliteit van de websites te verbeteren en in sommige gevallen, om bezoekers een op maat gemaakte online ervaring te bieden. Cookies worden op grote schaal gebruikt en de meeste web browsers zijn standaard ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Bezoekers kunnen hun instellingen van internet browser veranderen om te voorkomen dat hun computer cookies accepteert. Het uitschakelen van cookies echter, zal de bezoekers verhinderen om een optimale prestatie van Scramble websites te ervaren. Door het gebruik van Scramble websites geven bezoekers toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacy beleid van Scramble.

Sectie 6i. Klantenrekening (account)
Klanten die gebruik maken van Scramble diensten zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van hun account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot hun computer, en accepteren de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder gebruik making hun account of wachtwoord. Scramble biedt voor kinderen bestemde producten te koop aan, maar verkoopt deze aan volwassenen die producten kunnen kopen met een creditcard of andere toegestane betaalmethode. Als Minderjarige gebruikers van Scramble diensten doen dit uitsluitend onder supervisie van een ouder of voogd. Scramble behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of om bestellingen te annuleren naar eigen beoordeling.

Sectie 7. Product Disclaimer

Sectie 7a. Algemene Product Vrijwaring
De Vennootschap biedt alle diensten en informatie, materialen, producten (inclusief software) en overige diensten aan de klant aan op basis van staat waarin het zich bevindt en op basis van beschikbaarheid tenzij anders schriftelijk gespecificeerd. De Vennootschap geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de werking van door Scramble of Scramble geleverde informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of andere diensten die op enigerlei wijze beschikbaar zijn gesteld aan de klant via Scramble of Scramble, tenzij anders schriftelijk vermeld. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat bij het gebruik van de diensten en producten zoals geleverd door de Scramble of Scramble het risico van het gebruik volledig en uitsluitend bij de klant ligt.
Voor zover mogelijk volgens de toepasselijke wetgeving, verwerpt de Vennootschap alle garanties en voorwaarden, uitdrukkelijk of impliciet, waaronder, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van titel, handelskwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. De Vennootschap garandeert niet dat de diensten, informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of andere diensten van de Vennootschap die via zijn servers, elektronische communicatie of e-mail ter beschikking zijn gesteld vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten van de Vennootschap of van enige informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of diensten die zijn opgenomen of anderszins ter beschikking gesteld aan de klant door middel van een dienst van de Vennootschap, waaronder , maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, straf- en gevolgschade, tenzij anders schriftelijk vermeld.

Sectie 8. Privacy policy (opslag en gebruik persoonsgegevens)
De Vennootschap slaat namen, telefoonnummers, e-mailadressen van de klanten op voor administratieve en commerciële doeleinden. Ze worden uitsluitend gebruikt door Scramble en zullen in geen geval aan derden worden verstrekt. Ze worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de Vennootschap of die van een derde partij. De Vennootschap zet zich in voor het behoud van de nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens van de klant.
· Introductie: De Vennootschap is verantwoordelijk voor bewaking en bescherming van de persoonsgegevens onder haar beheer.
· Doel van het inzamelen van gegevens: De Vennootschap verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens van de klant om door de klant gevraagde producten of diensten te leveren en om de klant eventueel te voorzien van extra diensten of andere producten waarvan het bedrijf meent dat de klant er wellicht in geïnteresseerd kan zijn. In bepaalde gevallen zijn de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gevraagd evident zoals het verstrekken van naam, adres en betaalgegevens als onderdeel van het bestelproces, en wordt instemming van klant met het verzamelen van deze gegevens verondersteld. Naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres worden verstrekt aan bezorgdiensten waarvan de Vennootschap gebruik maakt om goederen te leveren. Deze bezorgdiensten zijn gehouden om deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor de levering van goederen aan de klant en niet aan derden te verstrekken. In geval van levering van goederen aan ingezetenen van landen waarvan de autoriteit vereist dat gegevens verstrekt worden ten behoeve van invoer en heffingen, zullen factuur en in voorkomende gevallen daartoe bestemde persoonsgebonden registratie gegevens eveneens worden verstrekt aan de bezorgdienst.
· Account of klantenrekening: Iedere klant van het bedrijf beschikt over een eigen account waarin de volgende persoonlijke gegevens worden opgeslagen: naam en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres (= gebruikersnaam), inschrijving nieuwsbrief, facturen van eerdere bestellingen. Klanten hebben recht op inzage, aanpassing en verwijdering van de opgeslagen persoonsgegevens. Dit kan middels bewerking van gegevens in de klantenrekening op de websites of door verzoek per e-mail of andere communicatiemiddelen.
· Toestemming: Kennis en toestemming zijn vereist voor de opslag, het gebruik of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens, tenzij wettelijk vereist of toegestaan. Het verstrekken van persoonlijke gegevens aan de Vennootschap is altijd de keuze van de klant. Echter, kan de beslissing van de klant om bepaalde informatie niet te verstrekken de mogelijkheid beperken om klant producten of diensten van het bedrijf te leveren. De Vennootschap heeft geen toestemming nodig om informatie in te winnen of te gebruiken als voorwaarde voor de levering van een product of dienst, behalve wanneer deze toestemming vereist is om het product of dienst te kunnen leveren.
· Beperking opslag: De opslag van persoonlijke gegevens zal beperkt worden tot die gegevens die nodig zijn voor doeleinden zoals door de Vennootschap aangeduid. Met toestemming van de klant, kan de Vennootschap persoonlijke gegevens van de klant opvragen via telefoon, e-mail of internet.
· Beperking van het gebruik, informatieverschaffing en Retentie: Persoonsgegevens worden alleen gebruikt of verstrekt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij de klant anders heeft ingestemd, of wanneer het wordt vereist of toegestaan door de wet. Persoonlijke gegevens zullen worden bewaard voor de tijd die nodig is voor het doel waarvoor zij werden verzameld of dat wettelijk vereist is.
· Nauwkeurigheid: Uiterste zorg wordt besteed om de opgeslagen persoonlijke gegevens correct, volledig en up-to-date te bewaren voor gebruik waarvoor ze bedoeld zijn. De klant is zelf in de gelegenheid om zijn of haar gegevens in te voeren, aan te passen of onleesbaar te maken. In geval klant zijn of haar account evident onbruikbaar heeft gemaakt, heeft de Vennootschap het recht om deze ontoegankelijk te maken of geheel te verwijderen.
· Het waarborgen van klanten gegevens: Persoonlijke gegevens zullen worden beschermd door daartoe geschikte veiligheidsmaatregelen. De Vennootschap treft alle redelijke voorzorgsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, gebruik of openbaarmaking van persoonlijke gegevens te voorkomen.
· Andere websites: Scramble websites kunnen links bieden naar andere websites van derden die niet onder dit privacy beleid vallen. Hoewel de Vennootschap er naar streeft om alleen naar websites te linken met hoge privacy-normen, zal dit privacy beleid niet langer van toepassing zijn zodra bezoekers de Scramble websites verlaten. Bovendien kunnen de Vennootschap en Scramble niet verantwoordelijk gehouden worden voor de privacy praktijken van websites van derden. Daarom wordt bezoekers geadviseerd om de privacyverklaring van dergelijke sites te onderzoeken om te weten te komen hoe deze omgaan met persoonlijke gegevens.
· Cookies: De websites van de Vennootschap maken gebruik van cookies voor de navigatie en de voortgang van het winkel proces. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar klant kan de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op de websites van de Vennootschap, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser van de klant.
Correspondentie: De Vennootschap bewaart alle inkomende en uitgaande correspondentie per post of elektronische communicatie op eigen beveiligde servers.

Subscribe to Scramble

As a member you get access to all our
premium content and benefits learn more

 

Follow us and keep in touch